Daxir ( hejmara 3an ji kovara Welat )

Gundê me, deh diwazdeh malbûn, û bi Gund tevî, kûçikek bi tenê Hebû.navî wî Daxir bû.
Bê guman, gundê ku kûçikekî wî bi tenê hebe, ewê delalî be. eger biçwa ser kîjan tenurê, pîrekan nan di danê.
Mirov ya xwedê bêje, ewî jî, kêmanî ne dixist karê xwede. Û kûçkatiya xwe, bi awayekî durist pêktanî!! Heme bi şev pêde, natoiya gund dikir, û kewtikewta wî ji guhê me nediket.
Û eger yekî xerîb, dageriyba gund, pey diket û ew şerpeze dikir. Yan tirembêlek di gundre, derbas bûba, pêre baz dida, ta di karîbû.
Û gelek caran siwarên biskilêtan li erdê di xistin.
Bi rastê, kêfa gundiyan, gelekî ji Daxir re dihat. Ji ber ku, bi tenê bû((tu di zane her tiştek, ku kêmbe, buhaye.))ev ji hêlekê ve, ji hêleke Dîve, da gundê derdorê me, ji gundê me re nebêjin((gundê bê kûçik))Ez bawerim, ev jî kê maniyek!!
Tenêtiya Daxir, ji hêlekêve ji xêra wire bû, lê ji hêleke dîve, gelek zehmetê di kêşan.
Hema di dema gonde, rebeno radibû xwe di gihand gundekî nêzîk, boyî xwe bighîne yek mê.
Xwe qilûz dikir, û ta digihişt ya mê, bi dehên geza, ji kûçikên nêr dixwarin vedigeriya gund, ku di xwînêde maye.
Ma wê çi bike ? ji neçariye!
Û gava ku berate, li gund çêdibûn. Gelek kûçik di hatin, û li dora berate kom dibûn . belengazo!! Ji beratê gundê xwe jî, bê par dima. Qey xwedê wilo kiriye, para vî bextreşî, di tiştê xweşde nîne! Dilê min gelekî bi daxir di şewitî, lê ma ez dikarim çi bi kim? tu di zanî, cira kûçikan nexweşe!!
Bi salan , daxir bi vî awayî, jiyana xwe berdewam dikir.
Ta roja daweta kurê hecyê me, di wê Dawetê de, gelek fîşek, hatin berdan, ji tirsa fişekan, daxir bi çolê ket, û bazda, û ji wê rojêde ew teba windabû. Piştî çûna daxir, gund Êvara bê deng dibû. Di virde, gundiya soz dan, ku li Daxirê xwe bi gerin.
Çend rojekî pirsyaneke xurt lêkirin, û axê gund jî ciwanmêr tiligrafek di riya leşeran re rêkir.
Lê qey qedera gundê me bû navê wî bibê((gundê bê kûçik)).

selam Darî zindana Edra
24-01-2005

Related Posts

Comments are closed.