Gavin ji bo pêşketinê…(hejmara 1 ji kovara Welat)

Samîra umar
Gelê ku li çanda xwe xwdî dernekeve mîna dara ku kok û rîşeyên wê
hew têne avdan, ji hev dikeve,dirize,û windadibe,ji bo vê yakê miletê
me yê Kurd dê xwest ku jin,xort,keçû mêr hemû bi rola xwe rabin di
warê parastina çanda xwe de û pêşxistina wê,da em bikaribin
berxwedanê bikin ji bo mayîna me .
îro em Kurd xwediyê mafê jînê û azadiyê ne,em li ser xwe qabûlnakin paşketinê
,em hemû dizanin ku îro miletê me yê Kurd li ser rêya azadî û serfiraziyê gavin mezin avêjtine.
ji bo vê yekê ,gelek ji milet li bajaran û li gundan kar û xebatê dikin û xwe birêxstin dikin di gelek meydana de wek abûrî , candî ,şano,medîa û tenduristî .
Gundê Maşoqê û Girbikêlê û gelek gundên din,zimanê Kurdî di
dibstanê de didin hemû şagirtên gund û di nav gundiya de vî zimanî
didin nasîn û di nav civînên xwe de gel bi dîrok û çanda Kurdî didin
nasîn û çawa ku Kurd xabat kirin ji bo vê dirok û çandê ya ku siyaseta
kevneperest dixwest ku birawestîne û ew ê dê wêran bike.
Lê belê bi vîna milet û xwesteka wî di mayînê de,hemû pilanên wan kesan têkçûn.
Û ev xebata ji bo perwerdeya ziman dibe dihêle nifşên tên nifşeke zimannas be û li Kurdayetiya xwe xwedî derkeve
Ji bilî ziman jî, korsên tendurstî jî tên bikaranîn,da hinek kes amade
bin ji bo rewşên dijwar eger bi ser wan de bên,û çawa ku bikaribin
nexweşan jî derman bikin di pêwariya nexweşxaneyan de.
Û karin wek perwerdeya jinê jî tên bikaranîn,da jin jî amade be ku bi
karûbarên xwe rabe û rola xwe di civakê de bileyize bi avakirin û pêşxistina wê di hemû mijaran de û li ser hemû asteyan.

Related Posts

Comments are closed.