Gulal Kasanî :Xuloxaviya Gotara siyasî ya “Kurdî”

 

Gotar mîna zaraweke siyasî hatiye dariştin bo bikaranîna derhînan ser deqên hewldanên Idiyolojîkî ji aliyê hin zaniyar û nûnerên watekariya zanistên Felsefî ji wan Iwîn û Forbax ji ser dema qonaxa yekem ji felsefa Romantîq î Mîtafîzîkî ya tête nasîn di rêbazên zanistan ” Piştana Xwezayê ” de ; bi Erebî ” Maweraa El tebî’a “, paşî wan xêza jîwarî “dibstana Postmoderin” mîna Merkisiyê ya ku dibîne: Divêt Gotar ji mercên xwe yî jîwarî der nebe, Gotar, bûyer, û rêxistin li gel hev têkildariyeke Diyaliktîkî bi hev ve girêbend in ji hevwejirandina jîwar divêt ku ji nerîneke zanistî der be, ev bi xwe ji hilbijêra berdevk û girdeyên qata jêr a hejar a ku ji wê re dihat  binavkirin “Pirolotariya “.    

Related Posts

Leave A Comment