Hevpeyvîn bi helbestevanê Kurd Azad Hemo re

DilşadXalid –  Helbestevan Azad Hemo,binavêkovaraWelatemspasiyatedikin ȗ emxwêneranvedixwîninkubêhtirjinêzîkvetenasbikin..

 

 

 

Related Posts

Comments are closed.