Ji her malikê tîpa yekem kovara welat hejmara 31an

Ji her malikê tîpa yekem.

Ronîstêr Mîrza.

Rewiştberz e ramûsekȋ,bo mi bexşȋnȋ .

Omêda min bi ramûsan,min biherşȋnȋ.

Nȋşana dilsoziyê ye,lêvan rûşȋnȋ.

Îskana jȋnê gel min,her binoşȋnê.

Sewziya evȋnê dilber,reş nepoşȋnȋ.

Taponameya pêşȋran,bo min bişȋnȋ.

Êvarbaş û fermoyinê,lê binexşȋnȋ.

Rêga jiyana herdemȋ,çima reşbȋn ȋ.

Jan û derdan vemale,ev dil herdem bo te ye.

Inca xweşya jiyanê,dilekȋ nûkate ye.

Tûşȋ yek her dem bibin,gewd jȋ bibin yek parçe.

Ez û te li cȋhanê,gul bim tu jȋ şȋn-baxçe.
Hezar dike fȋxan,bo vȋ dilê reben.

Ejder in derdê min,bi sedan terz û fen

Zanista evȋnê,ew e awir û ken.

Dexel in biskên te,wiha jȋ lêv û çen.

Iqbala xemgȋn im,tu Iştar û rewşen.

Kuştin bi lêvên te,ew e mirna resen.

Eve ye eşqa min,bo min ev e deyden.

7

Related Posts

Comments are closed.