Nîşanên Nexweşîya Şekirê (hejmara 2 ji kovara Welat )

Nîşaneya yêkê, eger berdewam tênî bî û avê vexwî û berdewam cîye destavê, -1
.her wusa eger bi şevê ji xew şîyar bî bo destavê
Eger şekira te gelek bilind be, ew dê bibe egera kêmkirina kêşa mirovî. Nêzîkî -2
.4.5 heta 9 kiloya dê 2 mehan kêm kî, belê evê ne bi rengekî saxlem e
Nîşaneya 3ê ya nexweşîya şekirê, demê mirov ji nişkêve gelek birsî be evê dê -3
.bibe eger ku astê şekirê an gelek bilind an jî gelek kêm be
Jiber ku xwîna mirovê baş neyê û biçe, pêstê mirovî gelek dibixorîyêt an jî zêde -4
.hişik dibe
nîşaneyeke dî ya nexweşîya şekirê ew e ku leşê kesekî zû çênabe, ji birînekê an jî ji -5
kulbuneke. 6- her wusa kulbuna nav leşê mirovî nîşaneyeke dî ye, bo nimone,
.kulbuna hinava an devî
Demê kesekî astê şekira wî ya bilind be, gelek hest bi mandîbûnê dike û ew -7
.westîyan berdewam dike
Eger bînahîya çavên mirovî ji nîşkêve kêm bibe an jî car bi car ronahîyeka tûj -8
.bibîn ,ev nîşaneya aste şekireke bilind e
Sarbun û glizanga dest û pîyan û her wusa êşan û werimtîna wan, jiber hindê ye -9
.ku nexweşîya şekirê zîyanê digehîne rehên dest û pîyan
Ya ji hema giringtir ew e ku pitir ji carekê fehsa xwînê bête kirin heta bizanin ka -10
.mirov tuşî nexxweşîya şekirê bûye yan ne
Her sal pênc milyon kes bi cigaran dimirin
Li nav raporteka li ser kar anîna tutinê, ajansa ser bi Netewên Yêkgirtî ragehand ku
nêzîkî 95 li sedê ji xelkê cîhanê bi qanûnên berbend kirina cigare kêşanê na hêne
.parastin
Rêkxistiya Saxlemiya Cîhanî da zanîn ku her sal nêzîkî 600,000 kesên ne cigar kêş lê
.dukêla cigara li dewir û berên xwe heldikêşin, dimirin
Raporta rêkxistiyê çend stratejî diyar kirin ji bo kêm kirina cigare kêşanê, parastina
xelkê ji dukêla cigaran, berbend kirina rêklamên cigaran, û zêdekirina bacê li ser
.berhemên tutinê
Rêkxistiya Saxlemiya Cîhanî sala borî ev stratejiyê aşkira kirin, lê kêm tir ji 10 li sedê ji
.xelkê cîhanê li jêr parastina wan pilana yeKar anîna tîtinê eke ji sedemên serekî yên mirinê ku bersîng girtina wê momkine û
Rêkxistiya Saxlemiya Cîhanî pêşbînî dike eger welat bizavê neken, çêdibe kar anîna
tutinê bibe egera mirina heşt milyon kesan heta sala 2030-ê, û piraniya wan li
.welatên pêşvediçin dijîn

Related Posts

Comments are closed.