Rûpela (13)an ji kovara WELAT (Beşê Tenduristî : Jêder -Wîkîpedia).. hejmara (5)

الصفحة -13- من مجلة ولات العدد الخامس

Related Posts

Comments are closed.