Rûpela (3)an ji kovara WELAT ( Beşê Siyasî: Pîr Rustem ).. hejmara (5)an

الصفحة -3- من مجلة ولات العدد الخامس

Related Posts

Comments are closed.