Xweş nûçe ( Hejmara 2 ji kovara Welat )

Beyar Robarî
Telîfonkir û got xweş nûçe
Xweş tire ji banga melê û xoce
Û xwendina kewan her sibe
Lê nizanim çawa bêjim, jibo te
Dengek hat nerim û awerte
Tijî fedî û şerme û hest e
Erê erê .. ez hezdikim ji te
Ji hana bêtir ez nikanim baxvim, niha tev te
!
Min got
:
Çi şad û şêrîne ev nûçe
Ez heyran vê nûçê ji devê te
Hezar carî sipas jibo telîfona te
Tu ji min şêrtirî, ez dilê te
Ji min şadtir nîne niha bi serê te
Tu her li ba minî û ez li ba te
Ez çel salîbûm û niha ez bûm panzdeh

Related Posts

Comments are closed.